FRIENDS OF GOODWILL DANMARK HJÆLPER UDSATTE BØRN OG KVINDER I UGANDA MED PROJEKTER SOM SIKRER AT FAMILIERNE BLIVER SELVFORSYNENDE SAMT AT AFGRØDERNE GIVER EN INDKOMST

Raising Family er et landbrugsprojekt som hjælper op til 50 enlige kvinder/mødre med køb af frø og et gedepar. Friends of Goodwill Uganda har frivillige som er uddannet i agriculture Farming. De underviser kvinderne i at holde jorden og afgrøderne samt hjælper kvinderne i gang med projektet. Kvinderne bruger afgrøderne som supplement til deres egen kost og sælger det på de lokale markeder. Gedeparret er et supplement som kan bruges salg af kød eller kid.

Med tiden vil både de dyrkede grøntsager og gedekødet hjælpe på familierne levestandard med forskellige mineraler i stedet for den typiske mad som er ris og bønner. Salget af grøntsagerne og gedekiddene vil hjælpe betydeligt på husstandens økonomi. Familierne vil selv kunne betale for børnenes uddannelse og færre vil undgå ikke at komme i skole.

I hver gruppe er der 5 kvinder som bor tæt på hinanden. De får et socialt netværk gennem grupperne og kan hjælpe hinanden med deres viden. For hver familie koster projektet gennemsnitlig 1260 kr.

Raising Family projektet er blevet et succes. Der følges op på projektet 1gang om året med en rapport.

De seneste billeder:

Vores nye motorcykel doneret af Herning City Rotary klub og Penta Byg A/S